Lebeda Jičín o. p. s.

Soudná 12, 506 01 Jičín

Lebeda Jičín o. p. s.

Zprávy z indiánské osady Mi-let-ín

Den první
 
Celé národy indiánů se sjely k posvátnému ohni. Museli však projít zkouškou náčelníků čtyř kmenů. Prokazovali svoje umění jízdy na koni, lukostřelby, tance a zpěvu a stopování. Po rozdělení do kmenů byli hodni předstoupit před starého Velkého náčelníka Bla - bla. Ten jim ve své (možná) poslední hodince předal prastarou legendu o zlatém ptáku, který jim může ukázat cestu k pokladu nevyčíslitelné hodnoty.
 
Povede se jim jeho cestu následovat?
 


Den druhý

Bizon se zlatými rohy podrobil indiány Manitúově zkoušce. Lov bez krve prověřil jejich znalosti, stopovací dovednosti a obratnost. Kůže jeho padlých bratrů indiáni zpracovali do ozdob. Pero zlatého ptáka, které od něj dostali darem, zaujalo čestné místo na kmenovém totemu. Problém nastal, když se pero během dne ztratilo. Viníkem tohoto překvapivého činu byl ornitolog Ptačík, který si údajně pero jenom půjčil k prozkoumání. Tentokrát indiány dobrého srdce obměkčil a nechali ho mezi sebou.

Přijde s novým dnem další díl skládačky v legendě o Zlatém ptákovi?

 


Den třetí

I indiáni musí něco jíst. Dopoledne se proto trénovali v taktikách lovu hrabavých ptáků, přičemž si museli sami vytvořit jeho maketu. Když se naskytla vhodná příležitost, přešlo se k lovu naostro. Naštěstí se v našem okolí vyskytovalo hejno divokých krůt a indiánům se podařilo jednu z nich ulovit. Hostina pro všechny byla zajištěna. Děkujeme, ó Velký Manitú. Klid osady narušily dvě podezřelé bledé tváře vedené ornitologem. Popsaný cár papíru prý říkal: "Vaše území protne železný oř!" Moudrý náčelník rozhodl, že pokud to bude vůle Manitůa, indiáni nic nezmůžou. Proto následoval spravedlivý boj muže proti muži, aby se vůle Manitúa projevila. Indiáni zvítězili a opět se objevilo záhadné zlaté pero...


Den čtvrtý

Nedílnou součástí života indiánů je putování a průzkumy okolí. Hlavním cílem cesty byl výběr nového indiánského jména a sběr barvířských bylin. Během odpoledne si totiž všichni členové kmenu vyráběli slavnostní oděvy. Vyvrcholením dne bylo seslání zlatého pera přímo z nebe následované pozváním sousedního kmene Ottawů. Ottawové rozbili tábor nedaleko naší osady a mají stádo mustangů. Třeba se nám poštěstí zajezdit si na jejich divokých hřbetech. A Velký náčelník Bla bla stále žije...


Den pátý

Setkání s rudými bratry a sestrami z kmene Ottawů bylo vydařené. Celé dopoledne nás zkrocení mustangové nosili trpělivě na hřbetech. Překvapivě bylo další zlaté pero vpleteno do hřívy jednoho z mustangů. Odpoledne bylo věnováno umění komunikace - gesta, kouřové signály, bubnování, čaringa. U večerního slavnostního ohně byl Manitú vyvolán a jeho vzkaz byl jasný: "Kdo mou vůli splní, Zlatého ptáka potom nalezne, však jen když se od touhy osvobodí, poklad se mu otevře."


Závěrečný den

Dle mapy a Manitúových indicií to vypadá, že se cesta se blíží k cíli. Proto jsme naše úsilí upnuli na rituály a meditaci, aby se naše mysl zklidnila a tím pádem jsme se mohli lépe soustředit na plnění Manitúovy vůle. Naše snažení se vyplatilo. Museli jsme zdolat lecjaké překážky, ale Zlatého ptáka jsme nalezli…ovšem jinak než jsme předpokládali. První, kdo ho uzřel a odchytil, byl RNDr. Ptačík. Ten si díky tak průlomovému objevu plánoval hvězdnou kariéru. Jeho svědomí (a snad i pochopení indiánské symboliky Zlatého ptáka – svobody) a slib Velkému náčelníkovi Bla - bla při dýmce míru ho však přesvědčil, že má ptáka pustit z klece. Zlatý pták před zraky všech odletěl do korun stromů a v našich srdcích a duších zavládl mír a vědomí nespoutané svobody.

HOWGH

Strpeníčko... :-)
O
o
.
logo APROPO Jičín logo Pestrá společnost o.p.s. logo Pohoda o.p.s. logo K-klub Jičín logo Baševi o.p.s. logo nadační fond Avast logo Hydropol logo Domečkov

Web pohání Engine(R)
(c) 2016 - 2020 Lebeda Jičín o.p.s.