Lebeda Jičín o. p. s.

Soudná 12, 506 01 Jičín

Lebeda Jičín o. p. s.

Archiv akcí 2021

Pozvi zdravotníka na dort

 

Během února začalo volné pokračování předchozího projektu "Pozvi zdravotníka na kávu". Situace týkající se koronaviru byla stále vážná a Lebeda spolu s přispívajícími chtěla vyčerpaným zdravotníkům Oblastní nemocnice Jičín alespoň trochu osladit náročnou službu. Zdravotníkům byl k doneseným dortům přikládán i dopis v tomto znění:

Vážení zdravotníci,
jelikož náš podzimní projekt „Pozvi zdravotníka na kávu“ byl velmi úspěšný, a protože víme, že situace v Jičínské nemocnici je stále velice vážná a pro personál náročná, rozhodli jsme se volně navázat projektem „Pozvi zdravotníka na dort“.  Na dorty se opět dobrovolněskládají lidé z řad veřejnosti. Samotné příspěvky, zakoupení a donáška dortu do služby jsou gestem naší podpory, účasti a poděkování za Vaši práci. Zároveň Vám chceme alespoň trochu při službě, po službě či před službou náročnou práci osladit.

Přejeme dobrou chuť, hodně sil a pevné zdraví všem!

Projekt trval od února do konce dubna.
 

 


 

Letní integrovaný pobyt - Staré pověsti české (řemesla a tradice)

Čtyři slovanské rody vedené Praotcem Čechem a Libuší putovali celým slovanským rokem. Každá část roku měla svoje specifika a skýtala různá potěšení, ale i nebezpečí. Průvodcem celého roku byl prapředek Dědek, který zajišťoval doplňování loukotí do kolovratu - symbolu roku. Každému ročnímu období vládl určitý bůh nebo bohyně. Rituály a i práce ve slovanské osadě, proto byly podřizovány aktuálním potřebám - aby rod prospíval a aby byla prokázána úcta vládnoucímu bohovi či bohyni. Řemesel Slovani museli vystřídat mnoho. Pronikli do tajů bylinkářství a vyrobili si léčivé masti a čajové směsi s Krokovými dcerami Kazi a Tetou, pekli chléb a vyráběli čerstvý sýr pro bohyni úrody Mokoš, kovali podkovu pro Velesova koně, vyrobili si letní obuv z kůže Bivojem přemoženého divočáka, vyráběli svíčku posvěcenou nejvyšší Dažbohyní k uctění předků, vyzkoušeli si tkalcovské a barvířské řemeslo, od Přemysla Oráče získali hlínu na výrobu nádob, bohyně Živa poskytla větvičky na výrobu košíků a košťátek. Celý rok byl uzavřen doplněním poslední loukotě do kolovratu. Slovani prokázali, že se dokáží vyrovnat se všemi nástrahami roku.


 

Lebeda na Jinčím činu

Festival Jinčí čin se zrodil v roce 2016, aby oslavoval město Jičín, oživoval zajímavé prostory, přiváděl do Jičína zajímavé kulturní dění a vytvářel prostor pro diskuzi o důležitých aktuálních tématech. Program festivalu je vždy tvořen tak, aby nabízel něco dětem i dospělým, mladým i starým, aktivním i líným. Festival je otevřený všem bez rozdílu a vstupné na něj je dobrovolné.
Festivalová filosofie je proto Lebedě velice blízká. Uvítali jsme možnost podílet se na tvorbě programu a v sobotu 7.8.2022 se Lebeda prezentovala v areálu u nákladového nádraží ve štastné dílně.

 

Strpeníčko... :-)
O
o
.
logo APROPO Jičín logo Pestrá společnost o.p.s. logo Pohoda o.p.s. logo K-klub Jičín logo Baševi o.p.s. logo nadační fond Avast logo Hydropol logo Domečkov

Web pohání Engine(R)
(c) 2016 - 2024 Lebeda Jičín o.p.s.