Lebeda Jičín o. p. s.

Soudná 12, 506 01 Jičín

Lebeda Jičín o. p. s.

Aktuality


18.07.2024

Dokumenty na letní pobyt

Aby mohli být vesmírní průzkumníci přijati do expedice, je nutno při příjezdu do miletínské základny předložit platnou a vyplněnou dokumentaci.

Ke stažení jsou dokumenty k dispozici po rozklinutí následujících odkazů (červených nápisů):

GDPR - souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka pobytu

List účastníka - prohlášení zákonných zástupců účastníka pobytu


07.07.2024

Hlavní sponzor Expedice Kosmos 24

Expedice je dle odborné terminologie výprava na určité místo za určitým cílem. Pro letošek jsme si neurčili nic menšího než zachránit naši domovskou planetu.

Proto si velice ceníme finanční podpory, kterou nám poskytla Nadace ČEZ.

Díky aplikaci EPP - pomahejpohybem.cz náš projekt získal potřebnou podporu a získal potřebné finance na realizaci Letního integrovaného pobytu.

DĚKUJEME VŠEM, kdo se podílel na formální stránce i na sbírání potřebných bodů v aplikaci.


25.05.2024

Lebedí zápisník

Výtvarná díla použitá v tomto bloku vznikla v rámci víkendového pobytu s tématem „umělecký ateliér“. Účastníci si vyzkoušeli pod vedením velikánů výtvarného umění život malíře.  Všichni se seznámili s historií, naučili se nejrůznější výtvarné techniky, hledali múzy nejen ve skleničkách drinků. Výsledky experimentálních technik přizpůsobených možnostem účastníků nám přišly tak povedené, že jsme je nechtěli pouze schovat do lebedího šuplíku. Proto jsme dali vzniknout tomuto jedinečnému bloku.

Po osobní nebo emailové domluvě (info@lebedime.si) lze zápisník koupit a přispět na činnost a organizaci Lebedy Jičín o.p.s.


18.05.2024

Naše desáté výročí

Prvním darem je nové logo, které pro nás vytvořila Alžběta Dvořáková.

Druhý dar vznikl během našeho letního integrovaného pobytu. Kameraman Jan Syrový zaznamenal průběh jednoho lebedího táborového dne a sestříhal krásné video. Odkaz na video je ZDE.

Naší třetí radostí je nový zápisník. Výtvarná díla použitá v tomto bloku vznikla v rámci víkendového pobytu pro lidi s handicapem. Chceme krásu naší činnosti předat i vám, proto je zápisník po domluvě ke koupi.

Vyvrcholením oslav našeho desetiletého výročí bylo ale setkání s vámi - příznivci a přáteli Lebedy v jezuitské koleji v Jičíně dne 11.05.2024. Ohlasy, co se k nám donesly byly veskrze pozitivní a to nás převelice těší. Můžeme potvrdit, že nám, Lebedníkům, bylo s vámi moc krásně a strávili jsme s vámi velice příjemné odpoledne a večer plný pohody.

VŠEM ÚČASTNÍKŮM I ZÚČASTNĚNÝM DĚKUJEME. 

Kulturní program zahrnoval
1) Divadlo vi.TVOR: představení Chci být baletkou
2) Divadlo Kula - divadlo herců s postižením: představení Zahrada na motivy knihy Jiřího Trnky
3) Výstavu velkoformátových fotografií z lebedích akcí od Anny Benešové
4) Výstavu vybraných výtvarných děl účastníků našeho víkendového pobytu s tématem "Umělecký ateliér". Účastníci s handicapem si pod vedením velikánů výtvarného umění vyzkoušeli život malíře a mimojiné vznikla i tato díla.
5) Kapelu Bars Brothers: koncert v K-klubu

Doprovodný program probíhající po celou dobu v jezuitké koleji provázela tichá dražba fotografií a výtvarných děl, sítotisková upcycle dílna na výrobu triček s logem, dílničky pro děti, lebedí Slow Café s výběrovou kávou z jičínské Pražírny Krok a občerstvení s kváskovými chleby od pana Havla z Lomnice nad Popelkou.


17.03.2024

POZOR, POZOR

Oslavte s námi 10 let výročí Lebedy!

11. května v Jezuitské kolej v Jičíně

Koncert přesunut do K-klubu, Valdštejnovo nám. 99


19.02.2024

Expedice hledá průzkumníky

Pro letošní letní integrovaný pobyt hledáme odvážné průzkumníky školního věku a mladé dospělé s postižením a jejich přátele

Vybraní účastníci budou v rámci celotáborové hry zachraňovat svět a lidstvo před vesmírnou hrozbou.

Pobyt bude začínat v neděli 28.7.2024 v dopoledních hodinách
a končit v sobotu 3.8.2024 v dopoledních hodinách.

Cena je 4890Kč + příplatek 1500Kč nebo 2000Kč dle potřebné míry podpory.

V ceně je zahrnuto ubytování, výběrová strava 5x denně + pitný režim, celodenní program zajištěný zkušenými pracovníky (v případě potřeby osobní asistence).

Přihlášky podávejte a vyplňujte v nabídce webového menu "Přihlášky online".

Ubytováni budeme v táborové osadě RS Miletínské lázně nedaleko obce Miletín.

  • areál - táborová osada uprostřed přírody, celý areál je oplocený, k dispozici nádrž na koupání, víceúčelové hřiště
  • ubytování - v chatkách, omezený počet míst ve zděné budově
  • hygiena - sociální zařízení společné ve zděné budově
  • vedoucí - členové a zaměstnanci Lebedy Jičín o.p.s. (v týmu jsou lékaři, psycholog, speciální pedagogové, pracovníci v sociálních službách, studenti a příslušníci jiných profesí s dlouholetými zkušenostmi s táborovou činností a mimoškolní výchovou dětí zdravých i dětí se zdravotním postižením)
  • doprava na místo - vlastní


01.08.2023

Velké DÍKY

Letní integrovaný pobyt je vrcholem naší lebedí sezony. Proto se snažíme u kvality poskytovaných služeb držet vysokou laťku. Díky štědrým darům sponzorů se nám to daří.
 
D Ě K U J E M E
 
Díky vám, můžeme nabízet náš pobyt všem lidem, kteří o to stojí - bez rozdílu.
Letos nám nejvíce pomohla EPP - Pomáhej Pohybem Nadace ČEZ.

 


30.07.2023

Starověký Egypt 2023

1. den - PŘÍCHOD DO STAROVĚKÉHO EGYPTA
V dopoledních hodinách se do starověkého Egypta sjeli faraonovi poddaní, kteří byli seznámeni s chodem tábora i spolutáborníky.
Příchod faraona a následné zjevení bohyně Maat vzbudil mezi poddanými úctu a ochotu, přijmout faraonovu prosbu, postavit mu chrám ve spolupráci se spoluobyvateli provincií, do kterých byli poddaní rozřazeni.
Každá provincie měla možnost ukázat, v jakých dovednostech její obyvatelé vynikají nejvíce a tím jí byl vybrán zvířecí patron.
Za práci a statečnost, kterou poddaní projevili v průběhu dne, jim faraon udělil první mince, za které každá provincie již dnes postavila první části svých paláců pro faraona.
 
2. den - DEN UŠLECHTILOSTI
Egypťané ve svých provinciích dnes měli možnost přiučit se dovednostem, které by měl každý faraonův poddaný ovládat. Jednalo se o výrobu papyrů, vonných olejů, šperků a také byli Egypťané zasvěceni do tajemného rituálu balzamování a mumifikace.
Odpoledne se Egypťanům podařilo vyvolat bohyni písařů Thoft, která je naučila hieroglyfy psát, rozpoznávat je a každý Egypťan si mohl vytvořit i svůj vlastní.
Po celém dni faraon své poddané díky pilné práci odměnil penězi, za které provincie nakupovaly další budovy, aby jejich města bohatla a mohli si dovolit mu vybudovat palác.
 
3. den - DEN OBŽIVY
Nad Egyptem se dnes stáhla mračna a přišlo období dešťů společně se záplavami, před kterými se všichni Egypťané naštěstí stihli uchránit. Díky vláze a úrodnému blátu, které zaplavilo půdu, začalo období příznivé pro pěstování plodin. Egypťané proto svá pole poctivě připravili a zaseli potřebné osivo.
Faraon byl hladový, proto Egypťané nelenili a statečně se vydali k řece Nil. Tam ale sídlí rybí král se svojí chotí. Úkolem Egypťanů bylo přesvědčit ho, aby jim vydal alespoň nějakou ze svých ryb. Byli úspěšní a podařilo se jim chytit několik ryb, na kterých si na večerní hostině společně s faraonem pochutnali.
Protože si to opět Egypťané zasloužili, i dnes je faraon odměnil penězi. Provincie tedy mohli rozšiřovat svá území a budovat další stavby pro faraona.
 
4. den - DEN ZVÍŘECÍCH BOHŮ
Egyptem se dnes vlekla karavana faraonových poddaných, jejíž členové nevěděli, kam putují. Bylo pro ně příjemné překvapení, když zjistili, že uvidí různá neobvyklá zvířata, ale především i koráb pouště, kterého všichni úspěšně poznali.
Později přišel čas, pokračovat skrz suchou a horkou poušť pěšky. Uprostřed největšího sucha narazili Egypťané na Berberku Fatimu a jejího muže Mohameda. Ti naučili Egypťany magická slova, která je měla ochránit po zbytek putování. Egypťané si tato slova zapamatovali a dokázali je v pravý čas vyřknout. Fatima je proto odměnila berberským tetováním proti zlým džinům.
Jak je u faraona zvykem, i dnes věnoval provinciím mince za odvahu, kterou projevili její obyvatelé. A tak na jejich území mohly vzniknout další budovy jako předstupeň pro vybudování paláce.
 
5. den - DEN STAVITELSTVÍ
Egypťany dnes ráno čekala nelehká cesta, jejíž součástí bylo cvičení síly, paměti a dalších dovedností, které potřebuje každý egyptský stavitel.
Dalším krokem, jak se stát právoplatným stavitelem, bylo naučit se přenášet těžké stavební součástky z místa na místo - a to i v nepříznivém terénu nebo po vodě.
Po náročném cvičení mohla nastat opravdová stavba pyramid. Každá provincie vynaložila veškeré své úsilí, aby postavila co nejlepší a nejkrásnější pyramidu pro faraona.
Během stavby si mohli Egypťané dokonce i vyzkoušet tesání do opravdového kamene v kamenické dílně pod vedením zkušených kameníků, kteří dnes Egypt navštívili.
V Egyptě ale zanedlouho nastala panika. Ztratily se totiž speciální nádoby, nazývané kanopy, ve kterých byly uloženy orgány předešlého faraona. Taková posvátná věc nesměla v Egyptě chybět, proto ti nejodvážnější z řad faraonových poddaných podpisem utvrdili účast na noční výpravě hledání kanop.
Když Egypt zahalila tma noci, vydali se ti nejodvážnější na strastiplnou cestu plnou nelehkých otázek, které Egypťané zodpovídali a dostali se tak k mumii, která jim kanopy vrátila.
Území provincií nabývá rozlohy i díky koupi staveb, kterou dnes provincie provedly.
 
6. den - DEN OSLAV BOHA RE
Nadešel poslední den pobytu v Egyptě, kdy měli Egypťané za úkol honosně ozdobit a obléknout sochu nejvyššího egyptského boha Amona-Re, aby ho uctili a vyžádali si jeho náklonnost.
Odpoledne každá provincie nacvičila krátký rituální tanec, který pak u sochy boha Amona-Re zatančila, tím ho uctila a zahájila velké oslavy. Bůh Egypťanům vyjádřil svojí vděčnost a náklonnost sluncem, jehož paprsky se na Egypt snesly.
Oslavy pokračovaly večerní hostinou, díky které se Egypťané dosyta najedli, aby se posilnili na sledování tanečního vystoupení pravých egyptských tanečníků, jejichž návštěvou byl dnes Egypt poctěn.
Na konci celého dne ještě provincie dokončily veškeré stavby a rozšiřování svého území a představily vše, co stihly za dobu svého pobytu vybudovat faraonovi, který jim na důkaz vděčnosti věnoval to nejcennější, čeho může starověký Egypťan dosáhnout - svobodu.

 


28.06.2023

Cíl dosažen

Přátelé a příznivci, pohli jste s tím.

Náš projekt "Letní integrovaný pobyt" nasbíral dostatečné množství bodů a bude EPP - Pomáhej Pohybem Nadace ČEZ podpořen v plné finanční výši.

Jsme vám moc vděční, že jste se nám rozhodli věnovat vaši energii.

Ačkoli přípravy na pobyt již probíhají, těšíme se ho budeme moct ještě více vyšperkovat.

Starověkému Egyptu vstříc! Díky.

 


17.06.2023

Pohyb a pomoc - to je EPP

Pomozte nám nasbírat body!

Nadace ČEZ nás zahrnula do projektu Energie pomáhá pohybem (EPP). 

https://pomahejpohybem.cz/#projects
 

Cílem je sbírat body pomocí aplikace EPP, kterou si nainstalujete do mobilu.

Získané body za vybranou pohybovou aktivitu, věnujete aktuálnímu projektu, který chcete podpořit.

Věříme, že chcete podpořit naši organizaci Lebeda Jičín o.p.s.

 

Náš projekt se jmenuje “Letní integrovaný pobyt”. 
 

Za nasbírané body získáme finanční podporu, kterou použijeme na provoz a organizaci letního integrovaného pobytu.

Letošním tématem je Starověký Egypt.
 

Čím více lidí aplikaci bude mít, tím více bodů získáme. Proto prosíme, šiřte tuto informaci a podpořte dobrou věc. 
 

Předem Vám děkujeme za Vaši podporu a spolupráci.

Pomůžete těm, kteří to potřebují!

 

Vaše Lebeda Jičín o.p.s.

 

Strpeníčko... :-)
O
o
.
logo APROPO Jičín logo Pestrá společnost o.p.s. logo Pohoda o.p.s. logo K-klub Jičín logo Baševi o.p.s. logo nadační fond Avast logo Hydropol logo Domečkov

Web pohání Engine(R)
(c) 2016 - 2024 Lebeda Jičín o.p.s.