Lebeda Jičín o. p. s.

Soudná 12, 506 01 Jičín

Lebeda Jičín o. p. s.

Aktuality


17.03.2024

POZOR, POZOR

Oslavte s námi 10 let výročí Lebedy!

11. května v Jezuitské kolej v Jičíně

Koncert přesunut do K-klubu, Valdštejnovo nám. 99


19.02.2024

Expedice hledá průzkumníky

Pro letošní letní integrovaný pobyt hledáme odvážné průzkumníky školního věku a mladé dospělé s postižením a jejich přátele

Vybraní účastníci budou v rámci celotáborové hry zachraňovat svět a lidstvo před vesmírnou hrozbou.

Pobyt bude začínat v neděli 28.7.2024 v dopoledních hodinách
a končit v sobotu 3.8.2024 v dopoledních hodinách.

Cena je 4890Kč + příplatek 1500Kč nebo 2000Kč dle potřebné míry podpory.

V ceně je zahrnuto ubytování, výběrová strava 5x denně + pitný režim, celodenní program zajištěný zkušenými pracovníky (v případě potřeby osobní asistence).

Přihlášky podávejte a vyplňujte v nabídce webového menu "Přihlášky online".

Ubytováni budeme v táborové osadě RS Miletínské lázně nedaleko obce Miletín.

  • areál - táborová osada uprostřed přírody, celý areál je oplocený, k dispozici nádrž na koupání, víceúčelové hřiště
  • ubytování - v chatkách, omezený počet míst ve zděné budově
  • hygiena - sociální zařízení společné ve zděné budově
  • vedoucí - členové a zaměstnanci Lebedy Jičín o.p.s. (v týmu jsou lékaři, psycholog, speciální pedagogové, pracovníci v sociálních službách, studenti a příslušníci jiných profesí s dlouholetými zkušenostmi s táborovou činností a mimoškolní výchovou dětí zdravých i dětí se zdravotním postižením)
  • doprava na místo - vlastní


01.08.2023

Velké DÍKY

Letní integrovaný pobyt je vrcholem naší lebedí sezony. Proto se snažíme u kvality poskytovaných služeb držet vysokou laťku. Díky štědrým darům sponzorů se nám to daří.
 
D Ě K U J E M E
 
Díky vám, můžeme nabízet náš pobyt všem lidem, kteří o to stojí - bez rozdílu.
Letos nám nejvíce pomohla EPP - Pomáhej Pohybem Nadace ČEZ.

 


30.07.2023

Starověký Egypt 2023

1. den - PŘÍCHOD DO STAROVĚKÉHO EGYPTA
V dopoledních hodinách se do starověkého Egypta sjeli faraonovi poddaní, kteří byli seznámeni s chodem tábora i spolutáborníky.
Příchod faraona a následné zjevení bohyně Maat vzbudil mezi poddanými úctu a ochotu, přijmout faraonovu prosbu, postavit mu chrám ve spolupráci se spoluobyvateli provincií, do kterých byli poddaní rozřazeni.
Každá provincie měla možnost ukázat, v jakých dovednostech její obyvatelé vynikají nejvíce a tím jí byl vybrán zvířecí patron.
Za práci a statečnost, kterou poddaní projevili v průběhu dne, jim faraon udělil první mince, za které každá provincie již dnes postavila první části svých paláců pro faraona.
 
2. den - DEN UŠLECHTILOSTI
Egypťané ve svých provinciích dnes měli možnost přiučit se dovednostem, které by měl každý faraonův poddaný ovládat. Jednalo se o výrobu papyrů, vonných olejů, šperků a také byli Egypťané zasvěceni do tajemného rituálu balzamování a mumifikace.
Odpoledne se Egypťanům podařilo vyvolat bohyni písařů Thoft, která je naučila hieroglyfy psát, rozpoznávat je a každý Egypťan si mohl vytvořit i svůj vlastní.
Po celém dni faraon své poddané díky pilné práci odměnil penězi, za které provincie nakupovaly další budovy, aby jejich města bohatla a mohli si dovolit mu vybudovat palác.
 
3. den - DEN OBŽIVY
Nad Egyptem se dnes stáhla mračna a přišlo období dešťů společně se záplavami, před kterými se všichni Egypťané naštěstí stihli uchránit. Díky vláze a úrodnému blátu, které zaplavilo půdu, začalo období příznivé pro pěstování plodin. Egypťané proto svá pole poctivě připravili a zaseli potřebné osivo.
Faraon byl hladový, proto Egypťané nelenili a statečně se vydali k řece Nil. Tam ale sídlí rybí král se svojí chotí. Úkolem Egypťanů bylo přesvědčit ho, aby jim vydal alespoň nějakou ze svých ryb. Byli úspěšní a podařilo se jim chytit několik ryb, na kterých si na večerní hostině společně s faraonem pochutnali.
Protože si to opět Egypťané zasloužili, i dnes je faraon odměnil penězi. Provincie tedy mohli rozšiřovat svá území a budovat další stavby pro faraona.
 
4. den - DEN ZVÍŘECÍCH BOHŮ
Egyptem se dnes vlekla karavana faraonových poddaných, jejíž členové nevěděli, kam putují. Bylo pro ně příjemné překvapení, když zjistili, že uvidí různá neobvyklá zvířata, ale především i koráb pouště, kterého všichni úspěšně poznali.
Později přišel čas, pokračovat skrz suchou a horkou poušť pěšky. Uprostřed největšího sucha narazili Egypťané na Berberku Fatimu a jejího muže Mohameda. Ti naučili Egypťany magická slova, která je měla ochránit po zbytek putování. Egypťané si tato slova zapamatovali a dokázali je v pravý čas vyřknout. Fatima je proto odměnila berberským tetováním proti zlým džinům.
Jak je u faraona zvykem, i dnes věnoval provinciím mince za odvahu, kterou projevili její obyvatelé. A tak na jejich území mohly vzniknout další budovy jako předstupeň pro vybudování paláce.
 
5. den - DEN STAVITELSTVÍ
Egypťany dnes ráno čekala nelehká cesta, jejíž součástí bylo cvičení síly, paměti a dalších dovedností, které potřebuje každý egyptský stavitel.
Dalším krokem, jak se stát právoplatným stavitelem, bylo naučit se přenášet těžké stavební součástky z místa na místo - a to i v nepříznivém terénu nebo po vodě.
Po náročném cvičení mohla nastat opravdová stavba pyramid. Každá provincie vynaložila veškeré své úsilí, aby postavila co nejlepší a nejkrásnější pyramidu pro faraona.
Během stavby si mohli Egypťané dokonce i vyzkoušet tesání do opravdového kamene v kamenické dílně pod vedením zkušených kameníků, kteří dnes Egypt navštívili.
V Egyptě ale zanedlouho nastala panika. Ztratily se totiž speciální nádoby, nazývané kanopy, ve kterých byly uloženy orgány předešlého faraona. Taková posvátná věc nesměla v Egyptě chybět, proto ti nejodvážnější z řad faraonových poddaných podpisem utvrdili účast na noční výpravě hledání kanop.
Když Egypt zahalila tma noci, vydali se ti nejodvážnější na strastiplnou cestu plnou nelehkých otázek, které Egypťané zodpovídali a dostali se tak k mumii, která jim kanopy vrátila.
Území provincií nabývá rozlohy i díky koupi staveb, kterou dnes provincie provedly.
 
6. den - DEN OSLAV BOHA RE
Nadešel poslední den pobytu v Egyptě, kdy měli Egypťané za úkol honosně ozdobit a obléknout sochu nejvyššího egyptského boha Amona-Re, aby ho uctili a vyžádali si jeho náklonnost.
Odpoledne každá provincie nacvičila krátký rituální tanec, který pak u sochy boha Amona-Re zatančila, tím ho uctila a zahájila velké oslavy. Bůh Egypťanům vyjádřil svojí vděčnost a náklonnost sluncem, jehož paprsky se na Egypt snesly.
Oslavy pokračovaly večerní hostinou, díky které se Egypťané dosyta najedli, aby se posilnili na sledování tanečního vystoupení pravých egyptských tanečníků, jejichž návštěvou byl dnes Egypt poctěn.
Na konci celého dne ještě provincie dokončily veškeré stavby a rozšiřování svého území a představily vše, co stihly za dobu svého pobytu vybudovat faraonovi, který jim na důkaz vděčnosti věnoval to nejcennější, čeho může starověký Egypťan dosáhnout - svobodu.

 


28.06.2023

Cíl dosažen

Přátelé a příznivci, pohli jste s tím.

Náš projekt "Letní integrovaný pobyt" nasbíral dostatečné množství bodů a bude EPP - Pomáhej Pohybem Nadace ČEZ podpořen v plné finanční výši.

Jsme vám moc vděční, že jste se nám rozhodli věnovat vaši energii.

Ačkoli přípravy na pobyt již probíhají, těšíme se ho budeme moct ještě více vyšperkovat.

Starověkému Egyptu vstříc! Díky.

 


17.06.2023

Pohyb a pomoc - to je EPP

Pomozte nám nasbírat body!

Nadace ČEZ nás zahrnula do projektu Energie pomáhá pohybem (EPP). 

https://pomahejpohybem.cz/#projects
 

Cílem je sbírat body pomocí aplikace EPP, kterou si nainstalujete do mobilu.

Získané body za vybranou pohybovou aktivitu, věnujete aktuálnímu projektu, který chcete podpořit.

Věříme, že chcete podpořit naši organizaci Lebeda Jičín o.p.s.

 

Náš projekt se jmenuje “Letní integrovaný pobyt”. 
 

Za nasbírané body získáme finanční podporu, kterou použijeme na provoz a organizaci letního integrovaného pobytu.

Letošním tématem je Starověký Egypt.
 

Čím více lidí aplikaci bude mít, tím více bodů získáme. Proto prosíme, šiřte tuto informaci a podpořte dobrou věc. 
 

Předem Vám děkujeme za Vaši podporu a spolupráci.

Pomůžete těm, kteří to potřebují!

 

Vaše Lebeda Jičín o.p.s.

 


30.04.2023

Lebeda má svoje kouzlo

První tábor a první delší odloučení od rodičů není žádná hračka, proto jsme pro nové zájemce o náš letní pobyt připravili jednodenní seznamovací akci.

Na pomoc nám přišli i naši zkušení táborníci. Všichni si během nabitého dne mohli vyzkoušet nejrůznější čáry a kouzla, míchat kouzelné lektvary a zahrát si fanfrpál.
 
Děkujeme všem, kteří naší činnost podporují.
 
I tentokrát děkujeme K-klub-středisko volného času, Jičín a jeho kouzelné paní ředitelce, která nám opět poskytla zázemí.
 
PŘEJEME KRÁSNÝ ČARODĚJNICKÝ VEČER!
 

 


14.03.2023

Víkendový ART

Účasníci víkendového pobytu si vyzkoušeli pod vedením skutečných velikánů výtvarného umění život malíře. Všichni se seznámili s historií, naučili se nejrůznější výtvarné techniky, hledali múzy nejen ve skleničkách drinků. Život umělce je nelehký, ale zároveň povznášející.

Děkujeme všem mistrům - Leonardovi da Vinci, Giuseppe Arcimboldovi, Fridě Kahlo, Vincentu van Goghovi, Johannesu Vermeerovi, Claudovi Monetovi, Meret Oppenheimové, Kazimiru Malevitzovi, Salvadorovi Dalímu, Andymu Warholovi a Hilmě af Klimt.

Dále děkujeme Baru Valdštejn a především K-klubu za poskytnutí zázemí včetně ateliéru.


18.01.2023

Spouštíme to - přihlašte se

Naláká vás letošní letní integrovaný pobyt pro dobrodruhy školního věku a mladé dospělé s postižením a jejich přátele?

Celotáborová hra bude protkána tématem tajemného a starobylého Egypta.

Pobyt bude začínat v neděli 23.7.2023 v dopoledních hodinách
a končit v sobotu 29.7.2023 v dopoledních hodinách.

Cena je 4600Kč + příplatek 1500Kč nebo 2000Kč dle potřebné míry podpory.

V ceně je zahrnuto ubytování, výběrová strava 5x denně + pitný režim, celodenní program zajištěný zkušenými pracovníky (v případě potřeby osobní asistence).

Přihlášky podávejte a vyplňujte v nabídce webového menu "Přihlášky online".

Ubytováni budeme v táborové osadě v obci Miletín.

  • areál - táborová osada uprostřed přírody, celý areál je oplocený, k dispozici nádrž na koupání, víceúčelové hřiště
  • ubytování - v chatkách, omezený počet míst ve zděné budově
  • hygiena - sociální zařízení společné ve zděné budově
  • vedoucí - členové a zaměstnanci Lebedy Jičín o.p.s. (v týmu jsou lékaři, psycholog, speciální pedagogové, pracovníci v sociálních službách, studenti a příslušníci jiných profesí s dlouholetými zkušenostmi s táborovou činností a mimoškolní výchovou dětí zdravých i dětí se zdravotním postižením)
  • doprava na místo - vlastní

Pokud o pobytu uvažujete a zatím se společně neznáme, zveme vás na společný jednodenní výlet dne 29.4.2023, kde budeme mít možnost se vzájemně seznámit a probrat, zda je náš pobyt pro vaše dítě vhodný. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na e-mailu info@lebedime.si

 


01.01.2023

S Lebedou do roku 2023

Strpeníčko... :-)
O
o
.
logo APROPO Jičín logo Pestrá společnost o.p.s. logo Pohoda o.p.s. logo K-klub Jičín logo Baševi o.p.s. logo nadační fond Avast logo Hydropol logo Domečkov

Web pohání Engine(R)
(c) 2016 - 2024 Lebeda Jičín o.p.s.