Lebeda Jičín o. p. s.

Soudná 12, 506 01 Jičín

Lebeda Jičín o. p. s.

Starověký Egypt 2023

1. den - PŘÍCHOD DO STAROVĚKÉHO EGYPTA
V dopoledních hodinách se do starověkého Egypta sjeli faraonovi poddaní, kteří byli seznámeni s chodem tábora i spolutáborníky.
Příchod faraona a následné zjevení bohyně Maat vzbudil mezi poddanými úctu a ochotu, přijmout faraonovu prosbu, postavit mu chrám ve spolupráci se spoluobyvateli provincií, do kterých byli poddaní rozřazeni.
Každá provincie měla možnost ukázat, v jakých dovednostech její obyvatelé vynikají nejvíce a tím jí byl vybrán zvířecí patron.
Za práci a statečnost, kterou poddaní projevili v průběhu dne, jim faraon udělil první mince, za které každá provincie již dnes postavila první části svých paláců pro faraona.
 
2. den - DEN UŠLECHTILOSTI
Egypťané ve svých provinciích dnes měli možnost přiučit se dovednostem, které by měl každý faraonův poddaný ovládat. Jednalo se o výrobu papyrů, vonných olejů, šperků a také byli Egypťané zasvěceni do tajemného rituálu balzamování a mumifikace.
Odpoledne se Egypťanům podařilo vyvolat bohyni písařů Thoft, která je naučila hieroglyfy psát, rozpoznávat je a každý Egypťan si mohl vytvořit i svůj vlastní.
Po celém dni faraon své poddané díky pilné práci odměnil penězi, za které provincie nakupovaly další budovy, aby jejich města bohatla a mohli si dovolit mu vybudovat palác.
 
3. den - DEN OBŽIVY
Nad Egyptem se dnes stáhla mračna a přišlo období dešťů společně se záplavami, před kterými se všichni Egypťané naštěstí stihli uchránit. Díky vláze a úrodnému blátu, které zaplavilo půdu, začalo období příznivé pro pěstování plodin. Egypťané proto svá pole poctivě připravili a zaseli potřebné osivo.
Faraon byl hladový, proto Egypťané nelenili a statečně se vydali k řece Nil. Tam ale sídlí rybí král se svojí chotí. Úkolem Egypťanů bylo přesvědčit ho, aby jim vydal alespoň nějakou ze svých ryb. Byli úspěšní a podařilo se jim chytit několik ryb, na kterých si na večerní hostině společně s faraonem pochutnali.
Protože si to opět Egypťané zasloužili, i dnes je faraon odměnil penězi. Provincie tedy mohli rozšiřovat svá území a budovat další stavby pro faraona.
 
4. den - DEN ZVÍŘECÍCH BOHŮ
Egyptem se dnes vlekla karavana faraonových poddaných, jejíž členové nevěděli, kam putují. Bylo pro ně příjemné překvapení, když zjistili, že uvidí různá neobvyklá zvířata, ale především i koráb pouště, kterého všichni úspěšně poznali.
Později přišel čas, pokračovat skrz suchou a horkou poušť pěšky. Uprostřed největšího sucha narazili Egypťané na Berberku Fatimu a jejího muže Mohameda. Ti naučili Egypťany magická slova, která je měla ochránit po zbytek putování. Egypťané si tato slova zapamatovali a dokázali je v pravý čas vyřknout. Fatima je proto odměnila berberským tetováním proti zlým džinům.
Jak je u faraona zvykem, i dnes věnoval provinciím mince za odvahu, kterou projevili její obyvatelé. A tak na jejich území mohly vzniknout další budovy jako předstupeň pro vybudování paláce.
 
5. den - DEN STAVITELSTVÍ
Egypťany dnes ráno čekala nelehká cesta, jejíž součástí bylo cvičení síly, paměti a dalších dovedností, které potřebuje každý egyptský stavitel.
Dalším krokem, jak se stát právoplatným stavitelem, bylo naučit se přenášet těžké stavební součástky z místa na místo - a to i v nepříznivém terénu nebo po vodě.
Po náročném cvičení mohla nastat opravdová stavba pyramid. Každá provincie vynaložila veškeré své úsilí, aby postavila co nejlepší a nejkrásnější pyramidu pro faraona.
Během stavby si mohli Egypťané dokonce i vyzkoušet tesání do opravdového kamene v kamenické dílně pod vedením zkušených kameníků, kteří dnes Egypt navštívili.
V Egyptě ale zanedlouho nastala panika. Ztratily se totiž speciální nádoby, nazývané kanopy, ve kterých byly uloženy orgány předešlého faraona. Taková posvátná věc nesměla v Egyptě chybět, proto ti nejodvážnější z řad faraonových poddaných podpisem utvrdili účast na noční výpravě hledání kanop.
Když Egypt zahalila tma noci, vydali se ti nejodvážnější na strastiplnou cestu plnou nelehkých otázek, které Egypťané zodpovídali a dostali se tak k mumii, která jim kanopy vrátila.
Území provincií nabývá rozlohy i díky koupi staveb, kterou dnes provincie provedly.
 
6. den - DEN OSLAV BOHA RE
Nadešel poslední den pobytu v Egyptě, kdy měli Egypťané za úkol honosně ozdobit a obléknout sochu nejvyššího egyptského boha Amona-Re, aby ho uctili a vyžádali si jeho náklonnost.
Odpoledne každá provincie nacvičila krátký rituální tanec, který pak u sochy boha Amona-Re zatančila, tím ho uctila a zahájila velké oslavy. Bůh Egypťanům vyjádřil svojí vděčnost a náklonnost sluncem, jehož paprsky se na Egypt snesly.
Oslavy pokračovaly večerní hostinou, díky které se Egypťané dosyta najedli, aby se posilnili na sledování tanečního vystoupení pravých egyptských tanečníků, jejichž návštěvou byl dnes Egypt poctěn.
Na konci celého dne ještě provincie dokončily veškeré stavby a rozšiřování svého území a představily vše, co stihly za dobu svého pobytu vybudovat faraonovi, který jim na důkaz vděčnosti věnoval to nejcennější, čeho může starověký Egypťan dosáhnout - svobodu.

 

Strpeníčko... :-)
O
o
.
logo APROPO Jičín logo Pestrá společnost o.p.s. logo Pohoda o.p.s. logo K-klub Jičín logo Baševi o.p.s. logo nadační fond Avast logo Hydropol logo Domečkov

Web pohání Engine(R)
(c) 2016 - 2024 Lebeda Jičín o.p.s.