Lebeda Jičín o. p. s.

Soudná 12, 506 01 Jičín

Lebeda Jičín o. p. s.

Aktuality


24.04.2022

Jičínská májová neděle

Vážení příznivci Lebedy,
v neděli 1.5. 2022 (mezi 10. a 14. hodinou) nás najdete během Jičínské májové neděle na muzejním nádvoří zámku na Ochutnávce neziskovek. Známí nás mohou přijít pozdravit, neznámí se s námi seznámit. K seznámení srdečně zveme i nové zájemce o náš letní integrovaný pobyt.
 
Více o programu celé akce naleznete oficiálních webových stránkách města Jičína.
 
 

 


12.02.2022

Letní integrovaný pobyt

SUPERHRDINOVÉ
24.7.-30.7.2022

Pro hrdiny ve školním věku a mládež s postižením a jejich přátele.

Cena je 4300Kč + příplatek 1500Kč nebo 2000Kč dle potřebné míry podpory.

Ubytováni budeme v táborové osadě v obci Miletín.

Přihlášky vyplňte ve webovém přihlašovacím systému "Přihlášky online" do 10.5.2022.
Do 20.5.2022 zašleme potvrzení účasti s platebními údaji na vaši uvedenou emailovou adresu.

Vzhledem k omezené kapacitě pobytu si vyhrazujeme právo individuálně posoudit přijetí každého zájemce. Přednost mají zájemci, jejichž úroveň sociálních dovedností a rozumových schopností umožňuje zapojit se do táborového dění a připraveného programu.

Děkujeme za pochopení.


Pobyt bude začínat v neděli 24.7. 2022 v  dopoledních hodinách a končit v sobotu 30.7.2022 v dopoledních hodinách.

 • areál
  • táborová osada uprostřed přírody, celý areál je oplocený
  • k dispozici nádrž na koupání, víceúčelové hřiště
 • ubytování v chatkách, omezený počet míst ve zděné budově
 • hygiena: sociální zařízení společné ve zděné budově
 • stravování + pitný režim
  • vlastní kuchař, výběrová strava
  • jídlo 5× denně (snídaně, oběd, večeře, 2× svačina)
  • pitný režim po celý den
 • vedoucí
  • členové a zaměstnanci Lebedy Jičín o.p.s.
  • lékaři, psycholog, speciální pedagogové, pracovníci v sociálních službách, studenti a příslušníci jiných profesí
  • zkušenostmi s táborovou činností a mimoškolní výchovou dětí zdravých i dětí se zdravotním postižením
 • doprava:  vlastní

V případě dotazů volejte číslo 775 382 030 (Anna Sedláčková)

 


23.10.2021

Víkendový párty pobyt

Zveme všechny naše dospělé kamarády, kterým se stýská po táborovém dění. Podmínkou je plnoletost a minimálně jedna účast na letním integrovaném pobytu. Čeká nás víkendový mejdan ve dnech 20.-21.11.2021

Těšíme se na Tebe.

Podrobnosti naleznete níže na plakátku.


08.08.2021

Šťastná dílna

Sobota, šťastný to den. Lebedili jsme si se všemi, kdo k nám do dílny na Jinčí čin zavítal.
 

Rádi jsme se s vámi podělili o štěstí ve hře, nebo vám pomohli s výrobou šťastného symbolu.
 

Stejně o všem vaší rukou rozhodlo kolo štěstí...


05.08.2021

Lebeda na Jinčím činu

Festival Jinčí čin se zrodil v roce 2016, aby oslavoval město Jičín, oživoval zajímavé prostory, přiváděl do Jičína zajímavé kulturní dění a vytvářel prostor pro diskuzi o důležitých aktuálních tématech. Program festivalu je vždy tvořen tak, aby nabízel něco dětem i dospělým, mladým i starým, aktivním i líným. Festival je otevřený všem bez rozdílu a vstupné na něj je dobrovolné.

Festivalová filosofie je proto Lebedě velice blízká. Uvítali jsme možnost podílet se na tvorbě programu a v sobotu 7.8. nás najdete v areálu u nákladového nádraží ve štastné dílně. Těšíme se na Vás.

Podrobnosti a celý festivalový program naleznete na: www.jincicin.cz


03.08.2021

Kdo letní integrovaný pobyt podpořil

Intenzita zážitků pro účastníky byla umocněna milým přístupem mnoha lidí, kterým bychom chtěli tímto poděkovat.

 

Celý týden účastníci sbírali do svých tovaryšských listů razítka od cechovních mistrů rozličných řemesel. Razítka nám jako sponzorský dar vyrobila trutnovská firma Šlégr - razítka, tisk, reklama (http://www.slegr.eu/). Děkujeme.

 

Zpestření celodenního výletu bylo zajištěno přístupem na obecní hřiště s minigolfem v Petrovicích u Nového Bydžova. Děkujeme panu strarostovi Mgr. Luboši Žilkovi a správci hřiště p. Borůvkovi. (https://www.petrovice.eu/)

 

Zprostředkování kontaktu se zvířaty a připravený program ve stylu péče o Velesova stáda (aby vše zapadlo do dějové linky) oceňujeme u provozovatelky p. Michaely Tolarové z Hravého Poníkova (https://hravy-ponikov.webnode.cz/). Děkujeme.


Finanční podporu zajistili:


31.07.2021

Cyklus slovanského roku se naplnil

Bohyně jara Živa hned ráno všem dokázala, že je jaro v plném proudu. Proto z čerstvě nastříhaných větviček břízy a vrby vznikly v košíkářské dílně košťátka, košík a pomlázky. Nemilá událost zmizení Májky způsobila rozkol mezi ženami a muži. Vlasta zástupkyně žen vyhlásila dívčí válku a po výrobě štítů a praků se odehrál férový souboj. Nakonec se ukázalo, že boj nemá cenu a obě strany se navzájem potřebují. Nastal smír a opět byla nastolena harmonie. Za šera při svitu loučí Slovany poctila vzácná návštěva. Za radu starších Dědek předal pečetí stvrzené a vyplněné tovaryšské listy. Dažbohyně, která byla také přítomna, požehnala všem Slovanům budoucí cestu životem. Do kolovratu byla doplněna poslední loukoť a jako zázrakem se rozzářil. Kolovrat jasně ukázal, že je cyklus slovanského roku uzavřen.


30.07.2021

Kolovratu chybí poslední loukoť

Výrobou ozdobných barevných pásků s ochrannými a magickými symboly si Slované připomněli barevnost jara a pomalu odcházející zimu. Tkalcovské řemeslo se ukázalo jako poměrně náročné, protože získání a zpracování materiálu vyžaduje opravdové nasazení. Například máchání a změkčování rostlin vyžadovalo ponoření do vodní nádrže. Samotné tkaní zase spolupráci celého rodu. Libušina věštba se vyplnila. Drahé kovy se nakonec staly bezcenné v porovnání s půdou a hlínou, jak jim vysvětlil Přemysl Oráč. Bez půdy Slované neuživili. Darovanou hlínu hned využil mistr hrnčíř. Předvedl, jak na hrnčířském kruhu vytočit nádoby. Opravdové ukončení zimy ohlásila Provoda - průvod, při kterém se vynáší Morana. Dědek při předání předposlední loukotě zmínil důležitost Májky, kterou mladí jinoši vztyčilia a přes noc ji hlídají.


29.07.2021

Zimní slunovrat

Zimní slunovrat - nebezpečná doba, kdy se na pár hodin stírají hranice mezi podsvětím a světem živých. Smrtelníci se tak mohou setkat s běsy. Jediná možná ochrana je zapálit a udržovat oheň. A protože byl Veles - bůh podsvětí a stád zaneprázdněn vládou nad světem povolal na pomoc všechny slovanské rody z osady. Rody byly celý den na cestách, aby mohly Velesovi pomoci s jeho stády rozličných zvířat. Musely doputovat až do Velesových stájí v Petrovicích. Slované se jako pomocníci osvědčili a Veles jim z vděku přidělil razítko do tovaryšského listu. Díky posvátnému ohni měla Libuše vidění, které prorokovalo budoucí slávu a bohatství slovanskému rodu. Zimní Dědek doplnil další dvě loukotě do kolovratu.

 


28.07.2021

Podzimní rovnodennost

Hned po ránu byli Slovani postaveni před řešení nebezpečné situace, protože do skladu věcí vniknul zuřivý divočák, kterého společnými silami nebylo možno přemoci. Bivoj situaci zachránil. Vydělaná kančí kůže byla zpracována jako podešve letní obuvi. Všichni si zasloužili další razítko do tovaryšského listu. Po letním období plném barev, vůní a chutí nastává ve slovanském roce doba zklidnění a ohlédnutí. Podzimní Dědek ohlásil melancholickou část roku Návy - Dušičky. Symbol ohně Slované uctili výrobou svíček a pochodní. Průvod s pochodněmi byl korunován návštěvou nejvyšší bohyně Dažbohyně. Ta posvětila svíce, aby mohly vzplát jako vzpomínka na předky.

Strpeníčko... :-)
O
o
.
logo APROPO Jičín logo Pestrá společnost o.p.s. logo Pohoda o.p.s. logo K-klub Jičín logo Baševi o.p.s. logo nadační fond Avast logo Hydropol logo Domečkov

Web pohání Engine(R)
(c) 2016 - 2023 Lebeda Jičín o.p.s.