Lebeda Jičín o. p. s.

Soudná 12, 506 01 Jičín

Lebeda Jičín o. p. s.

Aktuality


05.08.2021

Lebeda na Jinčím činu

Festival Jinčí čin se zrodil v roce 2016, aby oslavoval město Jičín, oživoval zajímavé prostory, přiváděl do Jičína zajímavé kulturní dění a vytvářel prostor pro diskuzi o důležitých aktuálních tématech. Program festivalu je vždy tvořen tak, aby nabízel něco dětem i dospělým, mladým i starým, aktivním i líným. Festival je otevřený všem bez rozdílu a vstupné na něj je dobrovolné.

Festivalová filosofie je proto Lebedě velice blízká. Uvítali jsme možnost podílet se na tvorbě programu a v sobotu 7.8. nás najdete v areálu u nákladového nádraží ve štastné dílně. Těšíme se na Vás.

Podrobnosti a celý festivalový program naleznete na: www.jincicin.cz


03.08.2021

Kdo letní integrovaný pobyt podpořil

Intenzita zážitků pro účastníky byla umocněna milým přístupem mnoha lidí, kterým bychom chtěli tímto poděkovat.

 

Celý týden účastníci sbírali do svých tovaryšských listů razítka od cechovních mistrů rozličných řemesel. Razítka nám jako sponzorský dar vyrobila trutnovská firma Šlégr - razítka, tisk, reklama (http://www.slegr.eu/). Děkujeme.

 

Zpestření celodenního výletu bylo zajištěno přístupem na obecní hřiště s minigolfem v Petrovicích u Nového Bydžova. Děkujeme panu strarostovi Mgr. Luboši Žilkovi a správci hřiště p. Borůvkovi. (https://www.petrovice.eu/)

 

Zprostředkování kontaktu se zvířaty a připravený program ve stylu péče o Velesova stáda (aby vše zapadlo do dějové linky) oceňujeme u provozovatelky p. Michaely Tolarové z Hravého Poníkova (https://hravy-ponikov.webnode.cz/). Děkujeme.


Finanční podporu zajistili:


31.07.2021

Cyklus slovanského roku se naplnil

Bohyně jara Živa hned ráno všem dokázala, že je jaro v plném proudu. Proto z čerstvě nastříhaných větviček břízy a vrby vznikly v košíkářské dílně košťátka, košík a pomlázky. Nemilá událost zmizení Májky způsobila rozkol mezi ženami a muži. Vlasta zástupkyně žen vyhlásila dívčí válku a po výrobě štítů a praků se odehrál férový souboj. Nakonec se ukázalo, že boj nemá cenu a obě strany se navzájem potřebují. Nastal smír a opět byla nastolena harmonie. Za šera při svitu loučí Slovany poctila vzácná návštěva. Za radu starších Dědek předal pečetí stvrzené a vyplněné tovaryšské listy. Dažbohyně, která byla také přítomna, požehnala všem Slovanům budoucí cestu životem. Do kolovratu byla doplněna poslední loukoť a jako zázrakem se rozzářil. Kolovrat jasně ukázal, že je cyklus slovanského roku uzavřen.


30.07.2021

Kolovratu chybí poslední loukoť

Výrobou ozdobných barevných pásků s ochrannými a magickými symboly si Slované připomněli barevnost jara a pomalu odcházející zimu. Tkalcovské řemeslo se ukázalo jako poměrně náročné, protože získání a zpracování materiálu vyžaduje opravdové nasazení. Například máchání a změkčování rostlin vyžadovalo ponoření do vodní nádrže. Samotné tkaní zase spolupráci celého rodu. Libušina věštba se vyplnila. Drahé kovy se nakonec staly bezcenné v porovnání s půdou a hlínou, jak jim vysvětlil Přemysl Oráč. Bez půdy Slované neuživili. Darovanou hlínu hned využil mistr hrnčíř. Předvedl, jak na hrnčířském kruhu vytočit nádoby. Opravdové ukončení zimy ohlásila Provoda - průvod, při kterém se vynáší Morana. Dědek při předání předposlední loukotě zmínil důležitost Májky, kterou mladí jinoši vztyčilia a přes noc ji hlídají.


29.07.2021

Zimní slunovrat

Zimní slunovrat - nebezpečná doba, kdy se na pár hodin stírají hranice mezi podsvětím a světem živých. Smrtelníci se tak mohou setkat s běsy. Jediná možná ochrana je zapálit a udržovat oheň. A protože byl Veles - bůh podsvětí a stád zaneprázdněn vládou nad světem povolal na pomoc všechny slovanské rody z osady. Rody byly celý den na cestách, aby mohly Velesovi pomoci s jeho stády rozličných zvířat. Musely doputovat až do Velesových stájí v Petrovicích. Slované se jako pomocníci osvědčili a Veles jim z vděku přidělil razítko do tovaryšského listu. Díky posvátnému ohni měla Libuše vidění, které prorokovalo budoucí slávu a bohatství slovanskému rodu. Zimní Dědek doplnil další dvě loukotě do kolovratu.

 


28.07.2021

Podzimní rovnodennost

Hned po ránu byli Slovani postaveni před řešení nebezpečné situace, protože do skladu věcí vniknul zuřivý divočák, kterého společnými silami nebylo možno přemoci. Bivoj situaci zachránil. Vydělaná kančí kůže byla zpracována jako podešve letní obuvi. Všichni si zasloužili další razítko do tovaryšského listu. Po letním období plném barev, vůní a chutí nastává ve slovanském roce doba zklidnění a ohlédnutí. Podzimní Dědek ohlásil melancholickou část roku Návy - Dušičky. Symbol ohně Slované uctili výrobou svíček a pochodní. Průvod s pochodněmi byl korunován návštěvou nejvyšší bohyně Dažbohyně. Ta posvětila svíce, aby mohly vzplát jako vzpomínka na předky.


27.07.2021

Druhý den ve slovanské osadě

Svatojánské čarování pomohlo pochopit Slovanům v osadě důležitost zdraví, protože pronikli do tajů bylinkářství díky vědění Krokových dcer - Kazi a Tety. Na oslavu letního slunovratu slovanského roku navštívil všechny rody bůh Veles a bohyně Mokoš. Vysvětlili důležitost harmonie živlu vody a ohně v koloběhu života. Praktické uplatnění dovedností a síly si všichni mohli vyzkoušet v dílně kovářského cechovního mistra, kde společnými silami vykovali podkovu pro Velesova koně. Pro uctění Mokoš - bohyně úrody se všichni naučili tlouct máslo, připravit čerstvý sýr a péct na ohni chléb. Využili tak všech darů přírody k vlastní obživě. Za celodenní lopotnou a poctivou práci byli Slované odměněni dvěma loukotěmi kolovratu, které jim předal vážený představitel předků letní Dědek.


26.07.2021

Slovanský rok v Miletíně začal

Osada Miletínské Lázně ožila díky čtyřem slovanským rodům - rodu Kaleidovců, rodu z Barevných Hor, rodu ze Slunečnicových Polí a rodu z Dubového Lesa. Praotec Čech spolu s Libuší a všemi rody započali pouť celým slovanským rokem. Symbolu roku kolovratu však chybí všechny loukotě. Zástupce prapředků letní Dědek Slovanům napověděl, že je čeká dlouhá cesta, aby byl celý kolovrat kompletní.


21.07.2021

Miletínská osada v neděli přivítá Slovany

Staré pověsti české spolu se slovanskými božstvy ožijí již v neděli 25.7.2021 v táborové osadě Miletínské Lázně.

Letní integrovaný pobyt pro děti a mladé dospělé s postižením a jejich přátele, zaměřený na tradiční řemesla v kulisách příběhů starých pověstí, letos může Lebeda Jičín o.p.s. realizovat díky laskavé a štědré podpoře: 

DĚKUJEME.


06.07.2021

Praotec Čech a Libuše svolávají svoje druhy

Za necelé tři týdny propukne v rámci Letního integrovaného pobytu putování protkané řemesly a slovanskými tradicemi. Na dění budou dohlížet postavy ze starých českých pověstí a slovanští bohové. Vše započne v neděli 25.7.2021.

Pro přijetí do naší osady je nutno předložit tyto dva důležité dokumenty:
(kliknutím na příslušný dokument si ho máte možnost stáhnout ve vybraném formátu)Strpeníčko... :-)
O
o
.
logo APROPO Jičín logo Pestrá společnost o.p.s. logo Pohoda o.p.s. logo K-klub Jičín logo Baševi o.p.s. logo nadační fond Avast logo Hydropol logo Domečkov

Web pohání Engine(R)
(c) 2016 - 2023 Lebeda Jičín o.p.s.